Savski neboderi, Business on the highest level!

Savski neboderi, Business on the highest level!

Projektiranje

Savski neboderi, Business on the highest level!

U hrvatskoj metropoli planira se još jedan moderan poslovni centar sa preko 60.000 m2 pod imenom Savski neboderi. Kompleks se sastoji od dva poslovna tornja sa 12 i 16 katova i jednog devetokatnog hotela. Ovaj projekt ne ističe se samo centralnim položajem na važnoj prometnici u smjeru centra, nego i izvrsnom prometnom povezanošću. Visokomoderan kongresni centar i dodatne uslužne djelatnosti kao kafići i restorani zaokružuju ponudu savskih nebodera.

Generalni projektant AJF Projekt d.o.o. predao je izradu kompletnog tehničkog projektiranja Projekt Centrum-u d.o.o. Presudnu ulogu za to nije imalo samo prethodno iskustvo Projekt Centrum-a na velikim međunarodnim projektima, nego i sposobnost isporuke koordiniranih projekata svih struka. Među ostalim u obimu poslova nalazi se slijedeće:

• Grijanje i hlađenje
• Ventilacija
• Vodovod i kanalizacija
• Unutarnje i vanjske hidrantske mreže
• Sprinkler sustav
• Jaka struja
• Rezervno napajanje
• Vatrodojava
• Telefon i strukturiranje kabliranja
• Sustav ozvučenja

Projektantski tim Projekt Centrum-a vidi novi izazov u visokim zahtjevima kvalitetnog planiranja te upotrebi modernog sustava grijanja i hlađenja. Kao i na dosadašnjim projektima osigurana je uska suradnja svih projektanata nalogodavca i njihovih konzultanata. S toga besprijekornom odvijanju projektiranja, kao i pravovremenom završetku radova ništa više ne stoji na putu.

  • Sava Tower
  • Sava Tower